Reguli şi confidenţialitate

Proprietarul și administratorul este compania Doctrina d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana. Utilizator al portalului web poate fi orice persoană care vizitează oricare dintre paginile portalului web Doctrina (în continuare: utilizator).
1. Definiții

Proprietarul și administratorul (în continuare: administratorul) portalului web Doctrina este compania Doctrina d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana. Utilizator al portalului web poate fi orice persoană care vizitează oricare dintre paginile portalului web Doctrina (în continuare: utilizator). Portalul web Doctrina (în continuare: portalul) este destinat personalului din farmacii și oferă informaţii actuale de calitate, cu scopul de a ajuta procesul de consiliere profesională a pacientilor.

2. Înregistrarea utilizatorilor

Utilizatorul trebuie să se înregistreze pentru utilizarea portalului. Utilizatorul trebuie să completeze toate căsuțele obligatorii cu date corecte. A pretinde că ești o altă persoană constituie o infracțiune.

3. Materialele utilizatorilor

Portalul oferă utilizatorilor posibilitatea de a posta cursuri, materiale video sau alte fișiere și materiale, precum și posibilitatea de a posta intrebări sau comentarii (în continuare: materialele utilizatorului).

În materialele utilizatorului se folosește limba română. Utilizatorii portalului se obligă ca materialele lor să fie corecte și în conformitate cu legea. Administratorul portalului nu răspunde pentru materialele utilizatorului publicate pe acest portal. Materialele utilizatorului sunt proprietatea acestuia, el răspunzând în mod exclusiv pentru ele. În ciuda acestui fapt, administratorul își rezerva dreptul de a șterge sau de a edita materialele utilizatorului despre care consideră că încalcă legea sau că sunt în alt fel inacceptabile.

Prin publicarea materialelor, utilizatorul este de acord ca acestea să fie afișate pe portal și să fie folosite în scop promoțional. Utilizatorul este de acord să anunțe administratorul portalului în legătură cu eventualele nereguli legate de publicarea materialelor.

4. Protecția datelor personale și a materialelor utilizatorului

Administratorul portalui se obligă să respecte dispozițiile Legii privind protecția datelor cu caracter personal. Datele personale ale utilizatorului obținute la momentul înregistrării vor fi protejate și nu vor fi transmise unor părți terțe fără acordul scris al utilizatorului. Toate materialele utilizatorului sunt protejate cu grijă și nu sunt accesibile părților terțe, cu excepția cazului în care utilizatorul își dă acordul scris în acest sens. Materialele utilizatorului sunt destinate în mod exclusiv publicului de specialitate.

5. Asistența oferită clienților

Administratorul portalului oferă tuturor utilizatorilor asistență de specialitate și tehnică pentru folosirea portalului, în timpul programului de lucru al administratorului, publicat pe acest portal. Dacă utilizatorul are orice întrebare sau problemă în legătură cu folosirea portalului, poate trimite o cerere și la adresa electronică: info@doctrina.biz.

6. Drepturile de autor

Cu excepția materialelor utilizatorilor, conținutul portalului constituie proprietatea administratorului portalului și este de aceea protejat prin drepturi de autor, conform legilor în vigoare. Din conținutul portalului face parte și imaginea grafică a acestuia, cu toate elementele sale grafice. Este interzisă orice copiere sau publicare a conținutului portalului pe alte site-uri sau portaluri, cu excepția cazului în care există acceptul scris al administratorului portalului în acest sens.

7. Limitarea responsabilității

Utilizatorul se obligă să nu folosească portalul în scopuri ilegale sau în scopuri care ar putea dăuna portalului sau administratorului acestuia. De asemenea, este interzisă facilitarea sau blocarea folosirii portalului de către alți utilizatori. Administratorul portalului nu răspunde pentru corectitudinea și aducerea la zi a informațiilor publicate de către utilizator și nu preia nici o responsabilitate pentru acțiunile utilizatorului, realizate în baza datelor publicate. Administratorul portalului nu răspunde pentru nici un fel de prejudiciu care ar putea rezulta din cauza eventualelor defecțiuni tehnice ale portalului sau a altor defecțiuni. Portalul conține și link-uri pentru site-urile unor persoane terțe. Administratorul portalului nu preia nici o responsabilitate referitoare la respectarea confidențialității și nici la conținuturile acestor site-uri web.

8. Acceptarea condițiilor generale

Utilizatorul portalului confirmă că a fost informat în legătură cu condițiile generale și că este de acord cu acestea.

9. Schimbarea condițiilor generale

Administratorul își rezerva dreptul de a schimba condițiile generale prin care este facilitată folosirea portalului. La fiecare schimbare a regulilor generale va fi modificată data din partea de jos a acestui document.

10. Soluționarea litigiilor

Administratorul portalului se va strădui să soluționeze toate eventualele litigii în mod amiabil. Pentru soluționarea litigiilor care nu au putut fi cu niciun chip soluționate pe cale amiabilă se va apela la instanţele competente.

În Bucuresti, 28.12.2015